[PDF] Phương pháp thế trong dao động cơ lắc đơn

Bùi Xuân Dương Upload ngày 29/06/2019 09:22

File Phương pháp thế trong dao động cơ lắc đơn PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Bùi Xuân Dương liên quan đến Phương pháp thế, dao động, cơ lắc đơn, Phương pháp thế trong dao động cơ lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/06/2019 và cho đến giờ nó được tải về 239 lượt.


Phương pháp thế trong dao động cơ lắc đơn
11-phuong-phap-the-trong-dao-dong-cua-con-lac-don.thuvienvatly.com.b49f4.pdf

 


Xem trước tài liệu Phương pháp thế trong dao động cơ lắc đơn