[PDF] Chủ đề 2 - Phương pháp vectơ quay trong dao động điều hòa.

Quốc Thái Upload ngày 21/08/2019 10:56

File Chủ đề 2 - Phương pháp vectơ quay trong dao động điều hòa. PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Quốc Thái liên quan đến Phương pháp, vectơ quay, Phương pháp vectơ quay.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/08/2019 và cho đến giờ nó được tải về 218 lượt.


Chủ đề 2 - Phương pháp vectơ quay trong dao động điều hòa.
2-chu-de-2---phuong-phap-vecto-quay-trong-dao-dong-dieu-hoa.thuvienvatly.com.726dd.pdf

 


Xem trước tài liệu Phương pháp vectơ quay