[Word] Chủ đề Vật lí 9. Sự phụ thuộc IU. Điện trở. Định luật Ôm.

Lê Văn Đức Upload ngày 07/10/2019 08:50

File Chủ đề Vật lí 9. Sự phụ thuộc IU. Điện trở. Định luật Ôm. Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9 của Lê Văn Đức liên quan đến Điện trở, Định luật Ôm, Điện trở. Định luật Ôm..

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/10/2019 và cho đến giờ nó được tải về 664 lượt.


Chủ đề Vật lí 9. Sự phụ thuộc IU. Điện trở. Định luật Ôm.
1su-phu-thuoc-iuDien-tro-day-Dinh-luat-Om.thuvienvatly.com.6b0ae.docx

Chủ đề Vật lí 9. Sự phụ thuộc IU. Điện trở. Định luật Ôm.


Xem trước tài liệu Điện trở. Định luật Ôm.