[Word] Chủ đề 26. Vị trí các điểm dao động cực đại, cực tiểu - Đặng Việt Hùng

Chu Văn Hưởng Upload ngày 16/10/2019 09:22

File Chủ đề 26. Vị trí các điểm dao động cực đại, cực tiểu - Đặng Việt Hùng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Chu Văn Hưởng liên quan đến Vị trí các điểm dao động cực đại, Vị trí các điểm dao động cực đại,.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/10/2019 và cho đến giờ nó được tải về 721 lượt.


Chủ đề 26. Vị trí các điểm dao động cực đại, cực tiểu - Đặng Việt Hùng
chu-de-26-vi-tri-cac-diem-dao-dong-cuc-dai-cuc-tieu---Dang-viet-hung.thuvienvatly.com.ae221.doc

 


Xem trước tài liệu Vị trí các điểm dao động cực đại,