[PPT] Giao Thoa Sóng

Nguyễn Văn Ngọc Upload ngày 27/10/2019 07:34

File Giao Thoa Sóng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Văn Ngọc liên quan đến Giao Thoa Sóng, Giao Thoa Sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/10/2019 và cho đến giờ nó được tải về 239 lượt.


Giao Thoa Sóng
tiet-16----giao-thoa-sOng.thuvienvatly.com.6ce6b.ppt

 


Xem trước tài liệu Giao Thoa Sóng