[] Giao thoa sóng Phân dạng chi tiết lý thuyết và bài tập (Phần 2)

Trần Tuệ Gia Upload ngày 22/03/2020 07:42

File Giao thoa sóng Phân dạng chi tiết lý thuyết và bài tập (Phần 2) thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Trần Tuệ Gia liên quan đến Giao thoa sóng, Giao thoa sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/03/2020 và cho đến giờ nó được tải về 290 lượt.


Giao thoa sóng Phân dạng chi tiết lý thuyết và bài tập (Phần 2)

 Giao thoa sóng Phân dạng chi tiết lý thuyết và bài tập (Phần 2)


Xem trước tài liệu Giao thoa sóng