[PDF] [Kehy] Tài liệu ôn thi Cơ học lượng tử

Triệu Đoan An Upload ngày 14/06/2020 10:35

File [Kehy] Tài liệu ôn thi Cơ học lượng tử PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Triệu Đoan An liên quan đến Cơ học lượng tử, Cơ học lượng tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/06/2020 và cho đến giờ nó được tải về 151 lượt.


[Kehy] Tài liệu ôn thi Cơ học lượng tử
chlt.thuvienvatly.com.fe5d5.pdf

Lý thuyết và bài tập cơ bản được tác giả tóm tắt nhằm phục vụ cho quá trình ôn thi học phần Cơ học lượng tử.


Xem trước tài liệu Cơ học lượng tử