[PDF] Chuyên đề 2: Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa

Bùi Xuân Dương Upload ngày 22/07/2020 06:42

File Chuyên đề 2: Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Bùi Xuân Dương liên quan đến Vận tốc, gia tốc, Vận tốc và gia tốc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/07/2020 và cho đến giờ nó được tải về 182 lượt.


Chuyên đề 2: Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa
21-van-toc-va-gia-toc.thuvienvatly.com.3f68a.pdf

 


Xem trước tài liệu Vận tốc và gia tốc