[PDF] Kích thích và viết phương trình dao động

Bùi Xuân Dương Upload ngày 24/09/2020 07:16

File Kích thích và viết phương trình dao động PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Bùi Xuân Dương liên quan đến phương trình dao động, phương trình dao động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/09/2020 và cho đến giờ nó được tải về 171 lượt.


Kích thích và viết phương trình dao động
7-kich-thich-dao-dong-va-viet-phuong-trinh-dao-dong-cua-con-lac-lo-xo.thuvienvatly.com.c1c3f.pdf

 


Xem trước tài liệu phương trình dao động