[DJVU] Nuclear structure (Volume 2) - Aage Bohr, Ben R. Mottelson

Nguyễn Lê Anh Upload ngày 11/03/2021 07:48

File Nuclear structure (Volume 2) - Aage Bohr, Ben R. Mottelson DJVU thuộc chuyên mục Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao của Nguyễn Lê Anh liên quan đến Nuclear structure, Nuclear structure.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/03/2021 và cho đến giờ nó được tải về 14 lượt.


Nuclear structure (Volume 2) - Aage Bohr, Ben R. Mottelson
aage-bohr-ben-r-mottelson---nuclear-structure-volume-2-world-scientific-pub-co-inc-1998.thuvienvatly.com.6b3ac.djvu

 

Cấu trúc hạt nhân (Phần 2 - Biến dạng hạt nhân) Tác giả: Aage Bohr, Ben R. Mottelson


Xem trước tài liệu Nuclear structure