[PDF] Vật lý Hạt nhân hiện đại (Phần 2: Phản ứng hạt nhân)

Nguyễn Lê Anh Upload ngày 11/03/2021 07:48

File Vật lý Hạt nhân hiện đại (Phần 2: Phản ứng hạt nhân) PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của Nguyễn Lê Anh liên quan đến Vật lý Hạt nhân hiện đại, Vật lý Hạt nhân hiện đại.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/03/2021 và cho đến giờ nó được tải về 84 lượt.


Vật lý Hạt nhân hiện đại (Phần 2: Phản ứng hạt nhân)
nhapmonpuhn.thuvienvatly.com.8b4aa.pdf

 

Vật lý Hạt nhân hiện đại Phần 2: Phản ứng hạt nhân Tác giả: GS. Đào Tiến Khoa


Xem trước tài liệu Vật lý Hạt nhân hiện đại