[DJVU] Quyển bài học Introduction to quantum mechanic cua David Griffiths

h Upload ngày 22/08/2009 17:56

File Quyển bài học Introduction to quantum mechanic cua David Griffiths DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của h liên quan đến , Quyển bài học Introduction to quantum mechanic cua David Griffiths.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 811 lượt.


Quyển bài học Introduction to quantum mechanic cua David Griffiths

File định dạng jivu.


Xem trước tài liệu Quyển bài học Introduction to quantum mechanic cua David Griffiths