[] 500 Bài tập Vận dụng Sóng cơ học Trong Đề thi thử THPTQG (Phần 2)

Trần Tuệ Gia Upload ngày 10/09/2021 10:05

File 500 Bài tập Vận dụng Sóng cơ học Trong Đề thi thử THPTQG (Phần 2) thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Trần Tuệ Gia liên quan đến Sóng cơ học, Sóng cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/09/2021 và cho đến giờ nó được tải về 29 lượt.


500 Bài tập Vận dụng Sóng cơ học Trong Đề thi thử THPTQG (Phần 2)

 500 Bài tập Vận dụng Sóng cơ học Trong Đề thi thử THPTQG (Phần 2)


Xem trước tài liệu Sóng cơ học