[PDF] Phương pháp day hoc vật lý ở trường THPT (Khoa SP, ĐHQG Hà Nội)

Phạm Kim Chung Upload ngày 16/09/2009 13:56

File Phương pháp day hoc vật lý ở trường THPT (Khoa SP, ĐHQG Hà Nội) PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Phạm Kim Chung liên quan đến phuong phap, day hoc vat ly, pham kim chung, Phương pháp day hoc vật lý ở trường THPT (Khoa SP, ĐHQG Hà Nội).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/09/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,808 lượt.


Phương pháp day hoc vật lý ở trường THPT (Khoa SP, ĐHQG Hà Nội)

 


Xem trước tài liệu Phương pháp day hoc vật lý ở trường THPT (Khoa SP, ĐHQG Hà Nội)