[PPT] Bài 24. Sóng điện từ 12 NC (Vũ Văn Chức)

Vu van Chuc Upload ngày 06/10/2009 17:05

File Bài 24. Sóng điện từ 12 NC (Vũ Văn Chức) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ của Vu van Chuc liên quan đến song-dien-tu vu-van-chuc, Bài 24. Sóng điện từ 12 NC (Vũ Văn Chức).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,481 lượt.


Bài 24. Sóng điện từ 12 NC (Vũ Văn Chức)

 


Xem trước tài liệu Bài 24. Sóng điện từ 12 NC (Vũ Văn Chức)