[Word] Dao động và sóng cơ học (Tạp chí VLTT- tháng 9/2009)

Vũ Thị Lan Hương Upload ngày 20/10/2009 12:09

File Dao động và sóng cơ học (Tạp chí VLTT- tháng 9/2009) Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Vũ Thị Lan Hương liên quan đến de-kiem-tra, dao-dong-co, song-co, Dao động và sóng cơ học (Tạp chí VLTT- tháng 9/2009).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,152 lượt.


Dao động và sóng cơ học (Tạp chí VLTT- tháng 9/2009)

Đề của tạp chí Vật lý tuổi trẻ, tôi đánh máy lại dưới dạng word để mọi người tiện sử dụng.


Xem trước tài liệu Dao động và sóng cơ học (Tạp chí VLTT- tháng 9/2009)