[PPT] Kính hiển vi

Thi Lan Upload ngày 11/04/2009 20:45

File Kính hiển vi PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang của Thi Lan liên quan đến kinh hien vi, quang cu, bai giang, Kính hiển vi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,872 lượt.


Kính hiển vi


Xem trước tài liệu Kính hiển vi