[PDF] Bài giảng Đại cương Sóng cơ học

Đặng Việt Hùng Upload ngày 31/10/2009 17:01

File Bài giảng Đại cương Sóng cơ học PDF thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Đặng Việt Hùng liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 31/10/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,206 lượt.


Bài giảng Đại cương Sóng cơ học

 


Xem trước tài liệu