[PDF] Giáo trình Thuyết tương đối rộng

Lê Nam Upload ngày 03/11/2009 14:28

File Giáo trình Thuyết tương đối rộng PDF thuộc chuyên mục Vật lý lý thuyết của Lê Nam liên quan đến giao-trinh, thuyet-tuong-doi-rong, Giáo trình Thuyết tương đối rộng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,332 lượt.


Giáo trình Thuyết tương đối rộng

 


Xem trước tài liệu Giáo trình Thuyết tương đối rộng