[PPT] Bài 32 VL9: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Phan Trọng Nghĩa Upload ngày 02/12/2009 13:08

File Bài 32 VL9: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 9 của Phan Trọng Nghĩa liên quan đến , Bài 32 VL9: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,512 lượt.


Bài 32 VL9: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng


Xem trước tài liệu Bài 32 VL9: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng