[RAR] 36 file java về Cơ học

ĐH colorado Upload ngày 07/12/2009 16:54

File 36 file java về Cơ học RAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của ĐH colorado liên quan đến 36 file java về Cơ học, 36 file java về Cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 2,324 lượt.


36 file java về Cơ học

Bộ thí nghiệm của trường ĐH Colorado gồm những thí nghiệm sau:

Cơ học: 36 thí nghiệm

Âm học và sóng: 7 file

Công năng lượng: 10 file
          Nhiệt học: 10 file

Ánh sáng: 20 file

Thuyết lượng tử và vật lý nguyên tử hạt nhân: 20 file

Điện và từ học: 19 file


Xem trước tài liệu 36 file java về Cơ học