[PPT] Sự từ hóa các chất. Sắt từ

vieng Upload ngày 09/12/2009 12:14

File Sự từ hóa các chất. Sắt từ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ trường của vieng liên quan đến su-tu-hoa, sat-tu, Sự từ hóa các chất. Sắt từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,790 lượt.


Sự từ hóa các chất. Sắt từ


Xem trước tài liệu Sự từ hóa các chất. Sắt từ