[PPT] Sự nở vì nhiệt (Đỗ Hiếu Thảo)

ĐỖ HIẾU THẢO Upload ngày 06/04/2009 21:18

File Sự nở vì nhiệt (Đỗ Hiếu Thảo) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của ĐỖ HIẾU THẢO liên quan đến no vi nhiet, no dai, bai giang, do hieu thao, Sự nở vì nhiệt (Đỗ Hiếu Thảo).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 886 lượt.


Sự nở vì nhiệt (Đỗ Hiếu Thảo)


Xem trước tài liệu Sự nở vì nhiệt (Đỗ Hiếu Thảo)