[Word] Khảo sát học kỳ I, lớp 11, chương trình nâng cao

Nguyễn Ngọc Hiếu Upload ngày 22/12/2009 19:32

File Khảo sát học kỳ I, lớp 11, chương trình nâng cao Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11 của Nguyễn Ngọc Hiếu liên quan đến de-kiem-tra, lop-11, Khảo sát học kỳ I, lớp 11, chương trình nâng cao.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,230 lượt.


Khảo sát học kỳ I, lớp 11, chương trình nâng cao

 Đây là đề thi khảo sát chất lượng học kỳ 1, đề dành cho lớp chuyên. Chương trình nâng cao vẫn có thể tham khảo vì không khó mấy, chỉ có câu 1b là dùng đến công cụ toán học một chút


Xem trước tài liệu Khảo sát học kỳ I, lớp 11, chương trình nâng cao