[Word] Những câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sóng cơ tuyệt hay!

Tào Tháo (Lê Quốc Thịnh) Upload ngày 10/01/2010 13:55

File Những câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sóng cơ tuyệt hay! Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Tào Tháo (Lê Quốc Thịnh) liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 6,124 lượt.


Những câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sóng cơ tuyệt hay!

Đây là những câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan phần sóng cơ học (có đáp án) tuyệt hay. Mọi người thử giải xem có trùng đáp án như tớ không nhé!


Xem trước tài liệu