[Word] Bài tập khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc

ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc Upload ngày 20/01/2010 04:09

File Bài tập khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc Word thuộc chuyên mục Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng của ThS. Phan Dương Cẩn, THPT chuyên Vĩnh Phúc liên quan đến bai-tap, khuc-xa-anh-sang, Bài tập khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/01/2010 và cho đến giờ nó được tải về 5,470 lượt.


Bài tập khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc


Xem trước tài liệu Bài tập khúc xạ ánh sáng_Chuyên Vĩnh Phúc