[PDF] Mục tiêu Phobos: Điểm đến tiếp theo của nhân loại

Mr. Trần Upload ngày 01/02/2010 19:05

File Mục tiêu Phobos: Điểm đến tiếp theo của nhân loại PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Mr. Trần liên quan đến phobos, deimos, sao-hoa, tham-hiem-sao-hoa, chinh-phuc-vu-tru, Mục tiêu Phobos: Điểm đến tiếp theo của nhân loại.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 715 lượt.


Mục tiêu Phobos: Điểm đến tiếp theo của nhân loại


Xem trước tài liệu Mục tiêu Phobos: Điểm đến tiếp theo của nhân loại