[PDF] Đề thi GRE Physics mẫu của ETS

Nguyễn Đông Hải Upload ngày 22/02/2010 07:42

File Đề thi GRE Physics mẫu của ETS PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Nguyễn Đông Hải liên quan đến de-thi-GRE-physics, du-hoc, Đề thi GRE Physics mẫu của ETS.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,649 lượt.


Đề thi GRE Physics mẫu của ETS

Đây là cuốn đề thi GRE Physics mẫu do Cơ quan Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) phát hành nhằm giúp sinh viên làm quen với bài thi GRE Physics - một bài thi cần thiết để xin vào chương trình đào tạo sau Đại học ngành Vật lý ở Mỹ và nhiều nước khác.

Đề thi gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm 5 lựa chọn. Đáp án cho các câu hỏi được cho ở trang 72, kèm với phần trăm số thí sinh làm đúng từng câu hỏi. Cách tính điểm thô và điểm quy đổi cũng được giới thiệu trong tài liệu này.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tìm kiếm cơ hội du học sau Đại học ngành Vật lý ở nước ngoài.

 

Nguyễn Đông Hải

Physics Education Research Group

Kansas State University

Manhattan, Kansas, USA.


Xem trước tài liệu Đề thi GRE Physics mẫu của ETS