[RAR] Geoplan Geospace - Hỗ trợ Giảng dạy hình học không gian và Hướng dẫn SD

Taluma Upload ngày 26/02/2010 16:02

File Geoplan Geospace - Hỗ trợ Giảng dạy hình học không gian và Hướng dẫn SD RAR thuộc chuyên mục Phần mềm hỗ trợ tính toán của Taluma liên quan đến phan-mem-giang-day, hinh-hoc-khong-gian, Geoplan-Geospace, Geoplan Geospace - Hỗ trợ Giảng dạy hình học không gian và Hướng dẫn SD.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/02/2010 và cho đến giờ nó được tải về 4,287 lượt.


Geoplan Geospace - Hỗ trợ Giảng dạy hình học không gian và Hướng dẫn SD

Môn Hình học Không gian vốn là môn học khó đối với học sinh. Đã từ lâu, một phần mềm để hỗ trợ cho việc dạy và học môn học này ở nước ta chưa được giới thiệu. GeospacW là phần mềm để hỗ trợ cho việc dạy và học môn học được cho là khó này. Cuốn tài liệu mà các bạn đang cầm trên tay được viết với dụng ý làm cho bạn đọc tiếp cận với những phần cơ bản nhất của GeospacW để từ đó bạn đọc có thể khai thác các vấn đề khác nữa.

Phần mềm Geoplan Geospace Hỗ trợ Giảng dạy hình học không gian và Hướng dẫn SD


Xem trước tài liệu Geoplan Geospace - Hỗ trợ Giảng dạy hình học không gian và Hướng dẫn SD