[PDF] String Theory for Dummies

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 04/03/2010 21:16

File String Theory for Dummies PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của Kẻ Chiến Bại liên quan đến string-theory, li-thuyet-day, String Theory for Dummies.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 737 lượt.


String Theory for Dummies


Xem trước tài liệu String Theory for Dummies