[ZIP] Biến dạng cơ của vật rắn - bài giảng powerpoint (Trần Triệu Phú)

Trần Triệu Phú Upload ngày 26/03/2010 18:09

File Biến dạng cơ của vật rắn - bài giảng powerpoint (Trần Triệu Phú) ZIP thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất rắn và chất lỏng của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/03/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,834 lượt.


Biến dạng cơ của vật rắn - bài giảng powerpoint (Trần Triệu Phú)

Bài giảng powerpoint Biến dạng cơ của vật rắn chường trình cơ bản lớp 10

Trong này chứa các file flash lấy từ các tài nguyên của Thuvienvatly.com mà chưa xin phép tác giả được.

Trong này chứa 2 file PowerPoint: 1 cho Powerpoint 2007, 1  cho poweroint 2003. Tùy ý anh em xử dụng

anh em đừng đổi tên các file flash, vì có thể làm cho nó k chạy tốt được.

khi bài giảng không chạy flash, anh em sửa đường dẫn của các file flash lại (trong powerpoint, lúc soạn thảo) là nó chạy tốt liền hà.

chúc anh em vui khỏe


Xem trước tài liệu