[Word] Cách viết phương trình tiếp tuyến của hàm số ( ứng dụng của đạo hàm toán 11)

nguyen thi bich Upload ngày 15/05/2010 11:21

File Cách viết phương trình tiếp tuyến của hàm số ( ứng dụng của đạo hàm toán 11) Word thuộc chuyên mục Toán học của nguyen thi bich liên quan đến phuong-trinh-tiep-tuyen, do-thi-ham-so, Cách viết phương trình tiếp tuyến của hàm số ( ứng dụng của đạo hàm toán 11).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 4,864 lượt.


Cách viết phương trình tiếp tuyến của hàm số ( ứng dụng của đạo hàm toán 11)
Viết phương trình tiếp.doc


Xem trước tài liệu Cách viết phương trình tiếp tuyến của hàm số ( ứng dụng của đạo hàm toán 11)