[Word] Chuyên đề: Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn_PP giải, VD, BT

Nguyen Tien Anh Upload ngày 25/05/2010 07:57

File Chuyên đề: Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn_PP giải, VD, BT Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyen Tien Anh liên quan đến dao-dong-co, chu-ky, con-lac-don, Chuyên đề: Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn_PP giải, VD, BT.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,363 lượt.


Chuyên đề: Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn_PP giải, VD, BT
Thay doi chu ky con lac.doc


Xem trước tài liệu Chuyên đề: Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn_PP giải, VD, BT