[Word] Đề ôn tập Sóng cơ

Bach van quoc trung Upload ngày 11/06/2010 07:07

File Đề ôn tập Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bach van quoc trung liên quan đến de-kiem-tra, song-co, Đề ôn tập Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/06/2010 và cho đến giờ nó được tải về 942 lượt.


Đề ôn tập Sóng cơ
VL-12-SONG-CO.doc


Xem trước tài liệu Đề ôn tập Sóng cơ