[RAR] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm, lớp 12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh

Nguyễn Ngọc Hiếu Upload ngày 21/08/2010 13:24

File Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm, lớp 12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh RAR thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Nguyễn Ngọc Hiếu liên quan đến de-khao-sat-dau-nam, de-kiem-tra, chuyen-ha-tinh, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm, lớp 12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,658 lượt.


Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm, lớp 12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh
De chinh thuc va dap an.rar

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm, lớp 12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh .

Đề thi gồm chương vật rắn và dao động đến bài năng lượng dao động.


Xem trước tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm, lớp 12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh