[PDF] Chuẩn kiến thức - kỹ năng vật lý lớp 12 - tài liệu BGD

Bộ Giáo Dục và đào tạo Upload ngày 07/03/2012 10:23

File Chuẩn kiến thức - kỹ năng vật lý lớp 12 - tài liệu BGD PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Bộ Giáo Dục và đào tạo liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/03/2012 và cho đến giờ nó được tải về 4,801 lượt.


Chuẩn kiến thức - kỹ năng vật lý lớp 12 - tài liệu BGD
Chuan kien thuc ki nang Vat Ly lop 12.pdf

Chuẩn kiến thức - kỹ năng vật lý lớp 12 - tài liệu BGD 

Tìm thấy từ Google và Download từ trang web của thầy Nguyễn Trọng Sửu 

Thực hiện Công văn số 7394/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức biên soạn tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng với tất cả các môn học. Đến nay, tài liệu đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn xong và đang phát hành tới các sở GDĐT, các trường THCS, THPT trong cả nước.

          Để đảm bảo việc dạy học, kiểm tra, đánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh; không làm quá tải nội dung dạy học; giúp học sinh thuận lợi trong việc tự học, tự kiểm tra, đánh giá để nắm vững kiến thức, kỹ năng, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT chủ động triển khai thực hiện một số hoạt động sau:

          1. Tổ chức quán triệt phần Giới thiệu chung về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng đến từng cơ sở giáo dục trung học, cán bộ, giáo viên.

2. Các đơn vị cần sớm liên hệ với Nhà xuất bản giáo dục để kịp thời trang bị tài liệu đến cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên để triển khai sử dụng từ đầu học kỳ 2, năm học 2009-2010.        

          Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học triển khai thực hiện kịp thời.

 

                                                                                     TL. BỘ TRƯỞNG

                                                               VỤ TRƯỞNGVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC


Xem trước tài liệu