[PDF] CHIẾC XE LEXUS VÀ CÂY OLIU

Trần Triệu Phú Upload ngày 27/08/2010 17:17

File CHIẾC XE LEXUS VÀ CÂY OLIU PDF thuộc chuyên mục Sách tham khảo của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,061 lượt.


CHIẾC XE LEXUS VÀ CÂY OLIU
chiec xe lesux va cay oliu.pdf

CHIẾC XE LEXUS VÀ CÂY OLIU 

Lời cuối cùng  trước khi chúng  ta bắt đầu đọc. Một hôm, nhà xuất bản và biên  tập
cuốn sách này, Jonathan Galassi gọi điện cho  tôi và nói  :  "Tôi đã kể với một vài
người bạn rằng ông đang viết một cuốn sách về toàn cầu hoá và họ đã nói: 'Ồ,
Friedman, anh ấy yêu toàn cầu hoá'. Họ có ý gì vậy ? ". Tôi trả lời rằng tôi cảm thấy
toàn cầu hoá giống như cảm nhận về buổi bình minh sớm mai. Nhìn chung, tôi cho
rằng mặt trời thức dậy vào mỗi buổi sáng là một điều tốt lành. Nó có lợi nhiều hơn
là có hại. Nhưng ngay cả khi  tôi không quan  tâm tới bình minh thì cũng không có
nghĩa là tôi không hiểu gì về nó. Tôi không bắt đầu toàn cầu hoá, tôi không thể ngăn
chặn nó  -  cho dù nó  ảnh hưởng  tới  sự phát  triển  của nhận  loại  và  tôi không mất
nhiều thì giờ để cố gắng làm việc đó. Tất cả điều mà tôi muốn nói là làm thế nào mà   9
tôi có thể hiểu về hệ thống mới, làm dịu đi những điều tồi tệ, cho đa số mọi người.
Đó là tinh thần mà cuốn sách muốn chuyển tải.
 
Thomas L.Friedman
Washington DC
1/02/1999


Xem trước tài liệu