[Word] 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

Tập thể tác giả Upload ngày 11/02/2011 10:54

File 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI Word thuộc chuyên mục Ebook Vật lý căn bản của Tập thể tác giả liên quan đến bai-tap-vat-ly-hoc-bua, 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/02/2011 và cho đến giờ nó được tải về 7,857 lượt.


200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI
Copy of 200 Puzzling Physics Problems with Hint and.doc

200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution

(200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI)

- Dịch từ sách nước ngoài -

Vì đây là sách có bản quyền nên tôi chỉ có khoảng 100 bài. Nếu ai có thêm thì úp lê cho mọi người cùng xem nhé.


Xem trước tài liệu 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI