[ZIP] Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Thực hành

Kendu Hoang Upload ngày 02/09/2010 18:34

File Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Thực hành ZIP thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của Kendu Hoang liên quan đến iPho-2010, de-thi-olympic-quoc-te, Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Thực hành.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 9 lượt.


Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Thực hành
IPhO 2010.zip

 


Xem trước tài liệu Olympic quốc tế 2010 - Bài Thi Thực hành