[ZIP] Thái Dương Hệ của tôi

Colorado U. Upload ngày 07/09/2010 06:52

File Thái Dương Hệ của tôi ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến thai-duong-he, Thái Dương Hệ của tôi.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 375 lượt.


Thái Dương Hệ của tôi
my-solar-system_vi.zip

Mô phỏng chuyển động của các vật thể trong Thái Dương Hệ. Bạn có thể tạo ra Thái Dương Hệ của riêng mình!


Xem trước tài liệu Thái Dương Hệ của tôi