[PPT] Đo thể tích vật rắn không thấm nước - Phần 2

Sưu tầm Upload ngày 15/04/2009 16:43

File Đo thể tích vật rắn không thấm nước - Phần 2 PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 6 của Sưu tầm liên quan đến do the tich, chat ran, khong tham nuoc, vat ly 6, Đo thể tích vật rắn không thấm nước - Phần 2.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,404 lượt.


Đo thể tích vật rắn không thấm nước - Phần 2


Xem trước tài liệu Đo thể tích vật rắn không thấm nước - Phần 2