[PPT] Bài 6. Tụ điện

nguyễn thị hoa Upload ngày 12/09/2010 08:41

File Bài 6. Tụ điện PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Điện tích, điện trường - Vật lí 11. của nguyễn thị hoa liên quan đến tu-dien, bai-giang-dien-tu, Bài 6. Tụ điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 2,015 lượt.


Bài 6. Tụ điện
hooa.ppt


Xem trước tài liệu Bài 6. Tụ điện