[ZIP] Mô phỏng các thí nghiệm với Thấu kính

Colorado U. Upload ngày 13/09/2010 06:21

File Mô phỏng các thí nghiệm với Thấu kính ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến mo-phong, thi-nghiem, thau-kinh, Mô phỏng các thí nghiệm với Thấu kính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,769 lượt.


Mô phỏng các thí nghiệm với Thấu kính
geometric-optics_vi.zip


Xem trước tài liệu Mô phỏng các thí nghiệm với Thấu kính