[PPT] Cơ năng

Nguyen Huy Hieu Upload ngày 15/04/2009 17:18

File Cơ năng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8 của Nguyen Huy Hieu liên quan đến co nang, bai giang, nguyen huy hieu, Cơ năng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,256 lượt.
Xem trước tài liệu Cơ năng