[Word] “Sử dụng phương pháp tách biến Fourier để tìm dao động của các màng có hình dạng đặc biệt”.

Nguyen Thi Minh Upload ngày 23/09/2010 11:58

File “Sử dụng phương pháp tách biến Fourier để tìm dao động của các màng có hình dạng đặc biệt”. Word thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Nguyen Thi Minh liên quan đến phuong-phap-tach-bien, dao-dong-mang-mong, “Sử dụng phương pháp tách biến Fourier để tìm dao động của các màng có hình dạng đặc biệt”..

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 388 lượt.


“Sử dụng phương pháp tách biến Fourier để tìm dao động của các màng có hình dạng đặc biệt”.
minh42.doc

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường của mình, đã được hội đồng

khoa học nhà trường đánh giá và chấm điểm. Mình đưa lên để các bạn tham khảo và đóng góp ý kiến chân thành cho mình. Mình xin cảm ơn.


Xem trước tài liệu “Sử dụng phương pháp tách biến Fourier để tìm dao động của các màng có hình dạng đặc biệt”.