[PDF] Những khám phá vĩ đại của Kính thiên văn vũ trụ Hubble

Trần Nghiêm Upload ngày 26/09/2010 16:44

File Những khám phá vĩ đại của Kính thiên văn vũ trụ Hubble PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Trần Nghiêm liên quan đến kinh-thien-van-vu-tru-hubble, Những khám phá vĩ đại của Kính thiên văn vũ trụ Hubble.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 290 lượt.


Những khám phá vĩ đại của Kính thiên văn vũ trụ Hubble
Hubble_20nam.pdf


Xem trước tài liệu Những khám phá vĩ đại của Kính thiên văn vũ trụ Hubble