[JAR] PhET - Mô phỏng các hiện tượng nhiễm điện

PhET Upload ngày 27/09/2010 09:00

File PhET - Mô phỏng các hiện tượng nhiễm điện JAR thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của PhET liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 396 lượt.


PhET - Mô phỏng các hiện tượng nhiễm điện
balloons_vi.jar

Cần cài phần mềm sau để chạy file .jar:

Java Runtime Environment - mở file dạng .jar

Mô phỏng các hiện tượng nhiễm điện của quả bóng khi đặt gần quần áo, bức tường.Xem trước tài liệu