[Word] 20 câu sóng cơ và sóng âm

Nguyễn Hồng Quang Upload ngày 27/09/2010 13:32

File 20 câu sóng cơ và sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Nguyễn Hồng Quang liên quan đến song-co, song-am, 20 câu sóng cơ và sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 705 lượt.


20 câu sóng cơ và sóng âm
20 cau song co va song am.doc


Xem trước tài liệu 20 câu sóng cơ và sóng âm