[EXE] Thí nghiệm về độ cao của âm

Trần Danh Xuân Upload ngày 02/10/2010 06:48

File Thí nghiệm về độ cao của âm EXE thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Trần Danh Xuân liên quan đến thi-nghiem, do-cao-cua-am, Thí nghiệm về độ cao của âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,131 lượt.


Thí nghiệm về độ cao của âm
Do cao cua am.exe


Xem trước tài liệu Thí nghiệm về độ cao của âm