[SWF] [Flash] Chuyển động thẳng nhanh dần đều

Trần Danh Xuân Upload ngày 02/10/2010 19:48

File [Flash] Chuyển động thẳng nhanh dần đều SWF thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm của Trần Danh Xuân liên quan đến flash. chuyen-dong-nhanh-dan-deu, [Flash] Chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2010 và cho đến giờ nó được tải về 547 lượt.


[Flash] Chuyển động thẳng nhanh dần đều
Chuyen dong nhanh dan deu.swf


Xem trước tài liệu [Flash] Chuyển động thẳng nhanh dần đều